Japan


Japan squad – 2023 World Bowls Championships

MenWomen
SinglesKenta Hasebe TreacherKeiko Kurohara
PairsTakashi Ohira & Tetsuya HirouchiSayuri Abiru & Keiko Kurohara
TriplesHisaharu Sato, Kenichi Emura & Kenta Hasebe TreacherMasako Sato, Midori Matsuoka & Hiroko Emura
FoursTakashi Ohira, Tetsuya Hirouchi, Hisaharu Sato & Kenichi EmuraMasako Sato, Sayuri Abiru, Midori Matsuoka & Hiroko Emura
Para pairsMitsuteru Mizoguchi & Hisao Kojima
VI Mixed pairs

Coaching & managing staff: Jonathan Bosisto, Helen Bosisto, Graham Dorren & Hirokazu Mori